Foça Simgelerinden Gal Horozu 2017

0
553
İzmir Foça Turizm
İzmir Foça Turizm

Foça Simgeleri Nelerdir ? 

Foça Otelleri; Fransa’nın sembolü olan “Horoz” Fransa’ya Foça’dan gitmiştir; bunu biliyor musunuz? Fıransızlar bunu kabul etmese de zamanı kayıtlar bunun aksini söylüyor. Foça’nın (Phokaia) tarihte malum adı, yüzlerce yıl ilkin Phokaialılar, şu demek oluyor ki Foça’nın eski sakinleri tahtadan horoz heykellerini meclislerine, tapınaklarına ve gemilerinin burunlarına koyarlarmış. Phokaialilerin sembolü horozmuş. Diriliğin ve erken uyanışın sembolü horoz!

MÖ.6. yüzyılın ilk yarısı Perslerin önlenemez yayılışına şahit olmuştu. Önünde hiçbir ordunun dayanamadığı Pers orduları Phokaia’yı kuşattılar. Şehir daha evvelde 18–20 metrelik surlarla çevrilmişti fakat hiçbir sur Persleri durduracak kadar kuvvetli değildi. Savaşan Phokaialılar daha çok direnç gösteremeyeceklerini anlayınca teslim olmak için Pers kralından bir gece süre istediler. Pers Kralı Harpagos bunu kabul etti, gece bitip sabah olduğunda ses nefes yoktu. Persler kente girdiklerinde bir uyuz köpekten başka tek canlı bulamadılar. Köle olmaktansa yurtsuz kalmayı seçen Phokaialılar kentin altındaki tünellerden kıymetli eşyalarını da gemilere yükleyip çoktan denize açılmışlardı. Bu yolculuktan ayrılan bir grup Fransa sahilleri olan Marsilya’ya ulaşmışlardı. Kürekli gemilerle meydana getirilen bu seyahat da her geminin önünde horoz sembolü bulunmaktaydı. Yaman denizciler olan Phokaialılar 50 kürekli 500 yolcu alabilen bu gemilerle birçok bölgelere ulaşıp liman kentleri ve yerleşim birimleri kurmuşlardır. Bugünkü Marsilya Phokaialılar tarafınca kurulmuştur. Marsilya limanında, liman binasında oturduğunuz bu kent ve liman M.Ö. 600 senesinde Phokaialılar tarafınca kurulmuştur diye bir tabela yer verilmiştir. Horoz sembolü de bu şekilde Foça’dan Fransa’ya taşınmış olmuş. Süratli gemileri ile limandan limana koşup duran Phokaialılar kültürü de taşımışlar. Fransa’ya alfabeyi götürmüşler, Akdeniz’in birçok kıyısına zeytinciliği yaymışlar. Varlıklı bir şehir olmuşlar, paraları her yerde geçerli ve kıymetli olmuş. Bugünkü Lapseki ve Samsun, Akdeniz’de koloniler, Cenup İtalya’da Velia, Korsika’da Alalia, İspanya’da Ampuria, Mısır’da Naukratis. Kurtuluş Savaşı sonrasında Foça’dan ayrılmak zorunda kalan Rumlar, biri Selanik’te (Nea Phokea- Yeni Foça), diğeri de Atina’nın güneyinde (Palea Phokea- Eski Foça) olarak adlandırdıkları iki yerleşim oluşturmuşlardır. Yunanistan’daki Foçalılarla Türkiye’dekiler içinde dostluk ilişkileri; Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu şeklinde şu an halen sürüyor. Gal horozu sembolünün tüm Fransa’ya yayılması ise 1789 yılındaki Fransız İhtilali’nden sonrasında oldu. İhtilal esnasında Marsilya’da yaşayan Foçalılar, ellerinde, üstünde horoz resmi bulunan bayraklar taşıyarak marşlar söylemişler. Bu sırada, bayrakların üstündeki horoz sembollerini oldukca beğenen ihtilalciler, bunu kendilerine de sembol olarak seçmişler. Eski Foçalılar için diriliş, uyanış, güç ve yayılma anlamına gelen horoz sembolü, böylece Fransa’nın da simgesi haline gelmiş.

1966 lı yıllarda Marsilyalılar buna bir nazire yapmışlar. Foça’da ülkemizin doğayla uyumlu gezinsel tesislerinin ilk güzel örneği Fransız Dinlence Köyü’nü kurmuşlar.

Horoz kısmına geri dönecek olursak, ortalama 10 yıl öncesine kadar ahşaptan bir horoz heykeli Foça meydanında bulunurken Foça Belediyesi tarafınca bir izahat getirilmeden kaldırılmış ve şimdilerde Foça belediyesinin girişinde sergilenmektedir. Foça’da bugün de bir yerlerde bir altın horoz olduğuna inanılıyor. Bir sürü insan senelerdir altın horozu arayıp duruyor, fırsat bulurlarsa da sağı solu kazıyorlar. Aslen Foça’nın ta kendisi altın horoz.

Foçalılar kentlerini şimdilerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sempatik Akdeniz fokları ile simgeleştiriyorlar fakat eski Foça’lıların simgesi horozdu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here